Nghị định 86/2015/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021

Đăng ngày: 2017-01-20 16:42:41
Sửa ngày: 2017-01-20 16:42:41
Ngày ký: 02/10/2015
Ngày hiệu lực: 01/12/2015
Người đăng: mamnonhoahong2

Tên file: Nghi-dinh-86-2015.pdf
Kích thước: 603.05 KB
Tải về